ContactInloggen
 
 Beste ouder(s) /verzorger(s),
De tijd op de basisschool vormt een belangrijk stuk van je lerend leven.
(Voor de kinderen en voor u.)
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de
zorg van de school.
Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig.
In onze schoolgids informeren wij u over de organisatie en inhoudelijke
kwaliteiten van het onderwijs aan de O.B.S. J.C. van Gent. We laten als
school zien hoe we werken en wat we te bieden hebben, zodat u als ouder
weet wat u van de school kunt verwachten. Vooral voor ouders die op zoek
zijn naar een basisschool is deze gids als eerste kennismaking een belangrijk
instrument. U bent van harte welkom om een oriënterend bezoek af te
leggen.
Verder is de schoolgids bedoeld om u te informeren over allerlei
huishoudelijke zaken, zoals bijvoorbeeld schooltijden, vakanties, financiële
zaken en schoolmelkproducten.
De inhoudsopgave voert u snel naar de beoogde informatie.
Bij deze gids hoort een bijlage met data. In de loop van het cursusjaar kunt
u dit datalijstje aanvullen met informatie uit onze infobrief.
Een schoolgids komt tot stand in samenspraak met de Medezeggenschapsraad
en behoeft de instemming van dit orgaan. Dit document heeft de
instemming van uw Medezeggenschapsraad verkregen. Deze schoolgids is
vastgesteld door ons schoolbestuur.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest en bewaart.
U bent altijd welkom voor een toelichting of voor het aanreiken van
suggesties.
Onze dank gaat uit naar alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan
de totstandkoming van deze gids. De kunstpagina’s tonen werkstukken van
leerlingen die we permanent in de school tentoonstellen.
Met een vriendelijke groet,
Sanne Wensink
(directeur)
 
Hier kunt u de hele schoolgids downloaden.

 

| [Printen] | hosting door Schoolsunited