ContactInloggen
 

Missie van onze school:

De o.b.s. “J.C. van Gent” staat voor een stevig fundament !
We beschouwen kennis, kunde en zelfvertrouwen als betrouwbare bouwstenen waarmee onze leerlingen aan hun toekomst kunnen bouwen.
 

 


Toelichting op de missie:
 
Doen, denken, durven is de titel van een ontwikkelingsprogramma dat in de tachtiger jaren van de vorige eeuw behoorde tot de klassenbibliotheek van menig
kleuterleidster. Het was een fijn programma. De titel gaf ook de essentie aan van
het werk in de basisschool.
De drie woorden zijn werkwoorden. Daarmee wordt aangegeven, dat de school
vooral een actieve school dient te zijn.

Denken is gebaseerd op kennis en ervaringen.
We hopen dat de leerkrachten hun leerlingen veel kennis zullen bijbrengen
door ze in contact te brengen met de bronnen van de wetenschap. Dit kan op uiteenlopende manieren, traditioneel en modern. De prachtige vertellingen van
de meester of de juf hebben menig kind gemotiveerd zelf op onderzoek te gaan op internet. Zo zijn traditie en vooruitgang een ijzersterk koppel gebleken.

Naast kennisoverdracht zal er veel geoefend dienen te worden.
Al doende wordt het kind kundig en leert het knippen, schrijven, technisch lezen, bewegen, spellen, bouwen, samenwerken, rekenen, enz. Al deze vaardigheden
dienen op inzicht gestoeld te zijn. Het hoe en waarom hoort onlosmakelijk bijeen.

Kinderen krijgen zelfvertrouwen als ze veel succeservaringen hebben.
Als je iets kunt en er veel van weet dan ontstaat de behoefte er iets mee te doen en
is er ook het zelfvertrouwen (het durven) om aan de slag te gaan.
Als de leerkracht op een bij het kind passende wijze, planmatig en gedoseerd werkend de leerling succesvol kan laten zijn, dan wordt het fundament gelegd voor een kansrijke toekomst.

We trachten onze missie te realiseren door ze te vertalen in  twaalf visiepunten  die u kunt vinden onder visie van de school.


 

| [Printen] | hosting door Schoolsunited