Ons onderwijs


Toekomstgericht en toekomstbestendig.
De kernvakken, rekenen, taal en lezen staan bij ons hoog in het vaandel. Deels  bieden wij op onze scholen leerstof aan op chromebooks en middels diverse en uitdagende werkvormen. Juist deze afwisseling maakt dat leerlingen veel plezier in het leren ervaren. Onze scholen maken gebruik van  moderne onderwijsmethoden, zoals Blink waarbij leerlingen leren door zelf onderzoek te doen naar uiteenlopende thema´s die de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie raken. Het werken op de chromebooks verrijkt het onderwijs en ondersteunt differentiatie op niveau.

Onze school besteedt verder veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden zoals zelfstandig werken, planning en samenwerken, die kinderen nodig hebben om goed te functioneren in een snel veranderende maatschappij.

Contact met de ouders
De betrokkenheid van ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind(eren) draagt bij aan het leerplezier en de onderwijsresultaten. Wij vinden goed onderling contact belangrijk en daarom staat onze deur altijd open. Ook bespreken we regelmatig de ontwikkeling van uw kind tijdens gesprekken en houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de school via het programma Parro waarin in een beveiligde omgeving berichten en foto's uitgewisseld kunnen worden. Andersom vinden we het ook belangrijk om informatie van de ouders te krijgen, zodat we samen kunnen optrekken. Kort gezegd komt het erop neer dat we denken dat we samen met u beter voor uw kind kunnen zorgen op school dan wanneer we apart van elkaar handelen. 

Ondersteuning
We zijn blij met de groep ouders die een actieve bijdrage leveren in de school en bijvoorbeeld deelnemen aan de medezeggenschapsraad, de verkeerslessen verzorgen, ouders die rijden bij excursies en ondersteunen bij vieringen en activiteiten. We zijn trots op de grote ouderbetrokkenheid en hopen dat we nog lang op uw steun kunnen rekenen!

Behoedzaam Innovatief
We bieden goed onderwijs zonder de bewezen facetten uit ons onderwijs los te laten. Wij experimenteren behoedzaam op basis van nieuwe inzichten en toepassingen. We zijn een school die meebeweegt met de veranderingen in onze maatschappij. 

Passend Onderwijs
Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, en dat ieder kind uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Met de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs hebben onze scholen een zorgplicht. Dit betekent dat wij de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarbij staat centraal dat wij ernaar streven om onze leerlingen een ononderbroken onderwijstraject te laten volgen.

Samenwerking
Het vraagt veel maatwerk en zorg van het team en de scholen om kinderen het onderwijs te geven dat past bij hun ontwikkeling en is afgestemd op hun behoeften. In Middelharnis en Sommelsdijk werken we hiervoor samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website https://www.swvgo.nl