Vakantierooster en vrije dagen:


Het vakantierooster wordt vastgesteld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raad zijn alle medezeggenschapsraden van de SOPOGO scholen vertegenwoordigd. In de jaarkalender van de school zijn de studiedagen van de school naast het vakantierooster ook opgenomen.

Schooljaar 2019-2020

Maandag 2-9-2019

Eerste schooldag

Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019

Herfstvakantie

Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 3-1-2020

Kerstvakantie

Maandag 24-2-2020 t/m vrijdag 28-2-2020

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 10-4-2020

Goede vrijdag

Maandag 13-4-2020

Eerste paasdag

Maandag 20-4-2020 t/m dinsdag 5-5-2020

Meivakantie

Donderdag 21-5-2020

Hemelvaartsdag

Vrijdag 22-5-2020

Dag na Hemelvaartsdag

Maandag 1-6-2020

Tweede Pinksterdag

Maandag 20-7-2020 t/m vrijdag 28-8-2020

Zomervakantie