Schoolgids


U vindt meer informatie over onze school op de website scholenopdekaart.nl. Hier vindt u ook het laatste inspectierapport.
In de schoolgids krijgt u een goed beeld van ons onderwijs en de wijze waarop uw kind gedurende zijn of haar schoolloopbaan begeleidt wordt door ons team.