Levensbeschouwing 


Katholiek Vormingsonderwijs
Mijn naam is Gerdie de Bruin en ik geef al 19 jaar met veel plezier godsdienstig vormingsonderwijs op verschillende scholen. Aan de hand van Bijbelverhalen, heiligenverhalen en verhalen uit de kinderliteratuur verdiepen we ons gezamenlijk in een thema, zoals liefde, vertrouwen, recht en onrecht, omgaan met conflicten, vriendschap, geluk, en omgaan met de natuur. In de lessen besteden we aandacht aan algemene waarden uit onze maatschappij, zoals respect en tolerantie en besteden we aandacht aan meer katholiek getinte waarden, zoals naastenliefde, opoffering en vergeving. Om het onderwerp dichterbij te brengen, maken we gebruik van o.a. tekenen, schilderen, gesprek, spel, kunst kijken, muziek en schrijfopdrachten. Info: www.rkgvo.nl