Medezeggenschapsraad


Een school waar het kind zichzelf kan zijn en ruimte krijgt om te groeien in zijn of haar eigen tempo. De ambities van de van Gent zijn duidelijk. De medezeggenschapsraad (MR) wordt nauw betrokken bij deze ambitie.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Zij vertegenwoordigen ook de school (team en ouders) in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en hebben op verschillende beleidsterreinen, instemming en adviesrecht.

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen, stuur dan een email naar de voorzitter (juf Dianne) zodat we het onderwerp op de agenda kunnen zetten. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter als u vergadering wilt bijwonen. De MR kan niet ingaan op individuele vraagstukken, neem hiervoor contact op met de leerkracht of directeur.