Onderwijs in 1-2


Voor kleuters is het belangrijk om de wereld al spelend te ontdekken. Daar leren jonge kinderen het meeste van.

Van elkaar leren
Dit leerproces stimuleren we door groep 1 en 2 te combineren. De jongste kleuters trekken zich op aan de kinderen die iets ouder zijn. De kleuters uit groep 2 helpen op hun beurt de jongsten uit de groep. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen, kunnen de kinderen werken op niveau en leren ze goed samen te werken.

Start
Een kwartier  voor schooltijd openen onze deuren en kunt u uw kleuter binnen brengen. De tas mag in het krat en de jas mag aan de kapstok.  Om 08.30 uur en 13.00 uur  gaan we starten met ons programma. 

Planbord
In de groep vinden verschillende activiteiten plaats. Spelenderwijs leren de kinderen allerlei vaardigheden. Deze vaardigheden zijn gericht op taal, lezen, rekenen, motoriek, omgaan met elkaar, de natuur, muziek, creativiteit en het vergroten van zelfstandigheid (ook wel zelfredzaamheid genoemd). Een planbord helpt bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Een kind kiest gemotiveerd voor een taak of themahoek en gaat samen met andere klasgenoten spelen en/of leren.

Aanbod
Wij geven les in thema’s. Een thema staat steeds een aantal weken centraal en alle activiteiten staan in relatie tot dit thema. Het is belangrijk dat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Ook willen we hen uitdagen in de zone van de naaste ontwikkeling. Oftewel: in kleine stapjes iets nieuws aanbieden naast de vaardigheden die ze al beheersen.
Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Daarom bieden wij veel thematische activiteiten aan in hoeken met wisselende materialen. Door deze rijke speel- en leeromgeving worden de kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.