Inschrijven


Inschrijving vindt plaats na een persoonlijk gesprek met de schooldirectie. U kunt dan een kijkje nemen in de school, u wordt geïnformeerd over het karakter van de school en u kunt vragen stellen en informatie over uw kind delen. Uw kind start (na een korte wenperiode) de dag na zijn vierde verjaardag en is leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag.

Na inschrijving volgt er altijd een welkomstgesprek met de kleuterleerkracht. In dit gesprek worden de zorg en ondersteuningsbehoeften tussen school en ouders afgestemd. Er worden dan ook afspraken gemaakt over het contact tussen school en thuis.

Het contactformulier t.b.v. inschrijving kunt u hier vinden.

Passend onderwijs
Vanwege de wet passend onderwijs is elke SOPOGO-school verplicht een passende plek te vinden voor ieder aangemeld kind. Ook als uw kind meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, realiseert een SOPOGO-school een goed aanbod. Het is voor ons als school fijn als u uw kind voortijdig inschrijft. Niet alleen kunnen we daardoor inschatten hoe groot de kleutergroepen worden en zorgen voor voldoende leerkrachten maar tevens met u ervoor zorgdragen dat uw kind goed begeleid wordt in de periode naar de eerste schooldag en wij ruim van te voren voorbereid zijn op de komst van uw kind.