gezondheidszorg  -  schoolmaatschappelijk werk

In het kader van de jeugdgezondheidszorg biedt onze school een aantal faciliteiten. Zo werken wij nauw samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en het team jeugd en gezin  (TJG) van de gemeente. Het is voor ouders met vragen over het opgroeien en/of opvoeden van hun kind(eren) ook mogelijk zelf een gesprek aan te vragen met  de jeugdverpleegkundige of  de schoolmaatschappelijk werker.

De maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met problemen en vragen die onder andere met gedrag en opvoeding te maken hebben. Dit kan te maken hebben met problemen in de thuissituatie, spanningen, een overlijden, echtscheiding. Maar ook wanneer zich op school situaties voordoen of in de omgeving, die van invloed zijn op het gedrag van uw kind, kan de maatschappelijk werker helpen. 

U kunt altijd overleggen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school over de inzet  van het schoolmaatschappelijk werk. Soms kan een vertrouwelijk gesprek alleen al lucht geven!

Een verwijsbrief is niet nodig en de hulp is kosteloos.

Wij kunnen u ook doorverwijzen naar het Team Jeugd en Gezin.  Het TJG bestaat uit zestien gezinscoaches (met ondersteunend personeel) met diverse achtergronden zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, (ortho)pedadogiek en de zorg voor kinderen met een beperking. Het TJG biedt passende hulp, van een enkel adviesgesprek tot intensieve begeleiding.

Het bezoekadres is: De Dillenburg. Juliana van Stolberglaan 19, 3241 GL in Middelharnis. Het telefoonnummer is 0187 - 608046