Vakantierooster en vrije dagen:


Het vakantierooster wordt vastgesteld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raad zijn alle medezeggenschapsraden van de SOPOGO scholen vertegenwoordigd. In de jaarkalender van de school zijn de studiedagen van de school naast het vakantierooster ook opgenomen.

Schooljaar 2018-2019

Maandag 27-08-2018 1e schooldag
Woensdag 12-09-2018 Staking, school gesloten
Maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018 Herfstvakantie
Maandag 29-10-2018 Studiedag team, school gesloten
Vrijdag 21-12-2018 t/m Vrijdag 04-01-2019 Start kerstvakantie, school gesloten
Vrijdag 22-02-2018 Studiedag team, school gesloten
Maandag 25-02-2019 t/m vrijdag 01-03- 2019 Voorjaarsvakantie
Vrijdag 19-04- 2019 Goede Vrijdag, school gesloten
Maandag 22-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019 Paas-/Meivakantie (inc. Koningsdag)
Maandag 27-05-2019 t/m woensdag 29-05-2019 Leerlingen groepen 1 en 2 vrij i.v.m. schoolkamp
Donderdag 30-05-2019 Hemelvaartsdag, school gesloten
Vrijdag 31-05-2019 Dag na Hemelvaartsdag, school gesloten
Maandag 10-06-2019 2e Pinksterdag, school gesloten
Dinsdag 11-06-2019 Studiedag team, school gesloten
Maandag 08-07-2019 t/m donderdag 18-07-2019 Verkort rooster
Vrijdag 19-07-2019 Start zomvervakantie, school gesloten
Maandag 22-07-2019 t/m vrijdag 30-08-2019 Zomervakantie


Schooljaar 2019-2020

Maandag 2-9-2019

Eerste schooldag

Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019

Herfstvakantie

Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 3-1-2020

Kerstvakantie

Maandag 24-2-2020 t/m vrijdag 28-2-2020

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 10-4-2020

Goede vrijdag

Maandag 13-4-2020

Eerste paasdag

Maandag 20-4-2020 t/m dinsdag 5-5-2020

Meivakantie

Donderdag 21-5-2020

Hemelvaartsdag

Vrijdag 22-5-2020

Dag na Hemelvaartsdag

Maandag 1-6-2020

Tweede Pinksterdag

Maandag 20-7-2020 t/m vrijdag 28-8-2020

Zomervakantie