Schooltijden


Met regelmaat krijgt de directie het verzoek van ouders om over te stappen naar het vijf gelijke dagen model. Binnen dit model lunchen kinderen op school. In het schooljaar 2019-2020 zal dit verzoek worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Een wijziging in schooltijden kan alleen plaatsvinden na een ouderraadpleging (bijvoorbeeld middels een enquête onder ouders).
Vooralsnog hanteren de scholen de volgende schooltijden.

Deze zijn op dit moment nog niet gelijk getrokken binnen de scholen. In onderstaand schema zijn de schooltijden van beide locaties vermeld:

JC van Gent

 

ochtend

 

middag

 
 

van

tot

van

tot

Maandag

08.30

11.45

13.00

15.15

Dinsdag

08.30

11.45

13.00

15.15

Woensdag

08.30

12.00

   

Donderdag

08.30

11.45

13.00

15.15

Vrijdag

08.30

11.45

13.00*

15.15

*De groepen 1/2 zijn vrijdagmiddag vrij.

 

D’n Tuun

 

ochtend

 

middag

 
 

van

tot

van

tot

Maandag

08.30

12.00

13.00

15.00

Dinsdag

08.30

12.00

13.00

15.00

Woensdag

08.30

12.00

   

Donderdag

08.30

12.00

13.00

15.00

Vrijdag

08.30*

12.00

13.00**

15.00

*Groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 zit de ochtend bij groep 3/4/5.

** Groep 2 is vrijdagmiddag vrij.