Schooltijden


Met regelmaat krijgen wij het verzoek van ouders om over te stappen naar een continurooster. Bij dit rooster lunchen kinderen op school en eindigt de schooldag eerder dan nu.  In het schooljaar 2020-2021 zal dit verzoek worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Een wijziging in schooltijden kan alleen plaatsvinden na een ouderraadpleging (bijvoorbeeld middels een enquête onder ouders).

Vooralsnog hanteren wij de volgende schooltijden.

  ochtend   middag  
  van tot van  tot
maandag 8.30 11.45 13.00 15.15
dinsdag 8.30 11.45 13.00 15.15
woensdag 8.30 12.00    
donderdag 8.30 11.45 13.00 15.15
vrijdag 8.30 11.45 13.00* 15.15


 *De kleutergroepen zijn op vrijdagmiddag vrij.