Verlof


Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim:


Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. De Leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden, zoals verhuizing, huwelijk van familieleden, overlijden van familieleden, huwelijks- of ambtsjubilea en vervulling van godsdienstige plichten.

Aanvraagformulieren voor vrijstelling van schoolbezoek zijn ook op school aanwezig. Dit formulier dient vier weken van tevoren te worden ingeleverd, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. 

Wilt u uw kind ziek melden of afmelden voor bijvoorbeeld een doktersbezoek? Belt u dan tussen 08.15 en 08.30 uur met 0187 - 40 2063.