Vertrouwenspersoon


Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst –  voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

Dhr. Jaap-Willem Eijkenduijn is aan SOPOGO verbonden als vertrouwenspersoon. De contactgegevens van dhr. Eijkenduijn kunnen via het onderwijsbureau van SOPOGO (tel. 0187-497800) opgevraagd worden.