Verttrouwenspersoon


Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst –  voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

De volgende personen zijn bij SOPOGO verbonden als vertrouwenspersoon: