Klachtenregeling


SOPOGO ziet een klacht als een belangrijk signaal over de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van de kinderen en/of de bedrijfsvoering van de school. Iedereen die bij onze scholen betrokken is kan, - indien nodig en gewenst-  een klacht indienen.
Elke klacht wordt serieus genomen, SOPOGO hecht aan een zorgvuldige afwikkeling. Voor officiële klachten is er een klachtenregeling waaraan klager en SOPOGO zich moeten houden.

Begin op schoolniveau
Heeft u een klacht? Kaart uw problemen dan eerst aan op schoolniveau.

Het is aan de ouder/verzorger met een klacht zelf om de volgorde van deze stappen te bepalen. Een externe vertrouwenspersoon kan u – indien gewenst – begeleiden in het proces. 

Klachten kunnen alleen schriftelijk en ondertekend bij de vertrouwenspersoon worden aangemeld. De vertrouwenspersoon zal eerst proberen om de oplossing van het probleem bij de klager en de aangeklaagde of bij de directie van de betrokken school te leggen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij het College van Bestuur of bij de klachtencommissie. Het College kan de klacht zelf afhandelen of via de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de klachtencommissie.
De volledige tekst van de klachtenregeling staat hier.