ContactInloggen
 

Overblijfregeling


De school heeft een regeling getroffen voor kinderen, die tijdens de middagpauze niet naar huis kunnen. Uw kind kan tijdens de middagpauze onder begeleiding en tegen betaling overblijven.
De kinderen nemen zelf hun lunch mee. Dit graag in een deugdelijke tas, voorzien van de naam van het kind. Desgewenst krijgen de kinderen gratis thee.

Indien er soep wordt afgenomen, rekenen wij 1 overblijfbeurt voor 3 x een beker soep.Het overblijven kost € 1,75 per keer. Een overblijfkaart voor 16 keer overblijven kost € 20,00 euro.
Uw MR heeft het tarief vastgesteld. Volle kaarten worden naar u opgestuurd. De ouder weet dan dat er een nieuwe kaart moet worden gekocht (kaarten worden vooraf betaald). 

Indien kinderen wekelijks overblijven, vullen de ouders aan het begin van het schooljaar een aanmeldingsformulier in. Kinderen die niet regelmatig overblijven moeten op de dag zelf aangemeld worden.
Indien een vaste overblijver een keer door omstandigheid niet overblijft, moet dit ook gemeld worden. Deze meldingen kunnen geschieden per telefoon ( tussen 8.00 uur en 10.00 uur) of eveneens vroegtijdig via een apart emailadres (tsovangent@gmail.com).

Dagelijks controleren we of de aangemelde leerlingen ook werkelijk aanwezig zijn.
De leiding van het overblijven berust bij overblijfcoördinator Leni Tjia (06-22742602). Is zij telefonisch niet bereikbaar, dan kunt u naar school bellen (482063) en vragen naar Jacqueline van der Put.

Leerlingen die het gezag van de overblijfkrachten niet aanvaarden, kunnen door de directie de mogelijkheid tot overblijven ontzegd worden.
Het overblijven valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Ons bestuur heeft een overblijfprotocol ingevoerd. Hieronder valt ons overblijfreglement. Alle betrokkenen dienen dit protocol te kennen.

Aanmeldingsformulier TSO

Het tso team van de van Gent!

| [Printen] | hosting door Schoolsunited